Guide til pasning af høns 2016-01-22T08:52:32+01:00

 

Her på siden har vi samlet de vigtigste ting, man skal tage højde for, inden man anskaffer sig høns. Vi har valgt at gøre det lettilgængeligt, for det er ikke nogen videnskab at passe og holde høns i hverdagen.


Hønsehuset

Sørg for et godt og velindrettet rum eller hønsehus til hønsene med tørstrøelse, foder, vand, siddepind og redekasser. Det er vigtigt, at der er redekasser nok, og der går ca. 5 høns pr. redekasse (til halm). Man kan også sætte en forsvindingsrede op, her kan der være flere høns om 1 redekasse


Hold ræven væk fra hønsegården

For at sikre hønsene bedst muligt over for rovdyr (især ræve) kan man grave plader ned langs kanten af hønsegården, som rævesikring. Det er dog et stort arbejde. Der er også den mulighed at skrælle ca. 5-8 cm af jorden rundt om gården og lægge et fint hønsenet ned. Herefter lægges jord over, hvorved ræven ikke kan komme til at grave i dybden langs hønsegården.

På vores hønsehuse laver vi en sikring med trykimprægnerede lægter, hvorpå der bliver monteret et kraftigt volierenet. Vi anbefaler, at man lægger ca 8-10 cm sand ind over nettet. Når dette er gjort, monterer man resten af huset ovenpå rammen. Da vi bruger et fintmasket net til sikringen, holder man samtidig rotterne væk, så de ikke kan finde føde.


Er det nødvendig med pvc-tag på vores hønsehus?

Det standardtag, som følger med huset kan fint holde, men det skal males en gang årligt. Pvc-taget er vedligeholdelsesfrit, og med i prisen fås undertaget, for at der ikke skal komme kondens i huset.


En pind at sove på

Siddepinde monteres, så der er min 15 cm pr. høne. Pindene monteres lidt højere end redekasserne. På den måde mindsker man risikoen for, at hønsene bruger reden til at overnatte i.

Når man får hønsene, er det ikke altid de selv finder ud af at bruge siddepindene om natten. Derfor kan det være en god ide at sætte dem på pind de første aftener. Herefter skulle de gerne selv kunne finde ud af det.


Redekasser til æg

Reddekasserne kan gøres attraktive for hønsene med enten halm eller hø, for at trække hønsene op i reden, så gulvæg undgås.Dette hjælper samtidig hønsene med at finde redekasserne,  når de skal til at bruge dem.


Hold hønsehuset rent og pænt

Det er vigtigt med en god hygiejne i hønsehuset for at sikre dyrenes trivsel og for at undgå for meget utøj.

Som bunddække i hønsehuset anbefaler vi spåner, da de holder sig luftige og tørre i lang tid, samtidig med at de opsamler ammoniak. Læg ca et 5 cm tykt lag og rengør efter behov.

Nogle bruger også halm, men det har en tendens til at ’klistre sammen’ og blive ulækkert, hvis det ikke skiftes ofte. Især om vinteren kan det nemt blive vådt og klamt.


Lys og ventilation i hønsehuset

Det er vigtigt med lys i hønsehuset, så hønsene kan finde deres mad, selv på en mørk vinterdag. Pengene til et vindue er givet godt ud. Man kan også have kunstigt lys med en pære for at undgå, at hønsene stopper med at lægge æg i de mørke tider.

Ønskes kunstigt lys, skal man begynde allerede sidst i august, så hønsene tildeles 12-14 timer lys pr. døgn inkl. dagslys. Dette gøres nemmest med en timer. Lyset må ikke være mere kraftigt, end man lige kan læse en avis, da hønsene ellers kan blive stressede.

Desuden er det godt med en mulighed for ventilation, for der kan blive meget varmt i hønsehuset på en sommerdag.


Hvordan sætter man høns sammen?

Det er aldrig helt uden problemer at blande høns fra forskellige hold, man kan dog mindske generne ved at følge nogle simple råd. Hvis muligheden er der, er det mest optimalt at sætte lige så mange nye høns ind, som man har i den nuværende flok. Hvis ikke dette er muligt grundet plads, skal man være opmærksom på hønsenes alder, så man mindsker chancen for “mobberi”. Høns kan udmærket skelne de nye fra de gamle høns.

Når man kommer hjem med sine nye høns, er det bedst at lukke de gamle ud i gården og lade de nye falde lidt til ro i hønsehuset for sig selv, så de kan finde sig til rette og begynde at tage lugt efter de nye omgivelser. Man kan også fremme integrationen ved at smøre alle hønsene med enten hjortetakolie, presset hvidløg eller et pift af en deodorant.

Når de gamle høns kommer ind i hønsehuset og der er helt ro, kan man blande de nye og gamle på pinden, så de har hele natten til at vænne sig til hinanden. Denne rutine gentages nogle aftener i træk. Herefter finder hønsene normalt ud af det med hinanden, men der kan i visse tilfælde godt gå op til 14 dage, inden der helt er faldet ro på.


Hønsehold om vinteren

Der er ingen problemer med at holde høns om vinteren i uisolerede hønsehuse. Dog skal man sikre sig, at hønsene har fri og rig adgang til vand og foder, da hønsene bruger op til en tredjedel mere foder til at holde varmen med.

Hønsene kan fint gå ude trods sne og frost. Der er flere måder at sikre optøet vand, bl.a. med varmeplader. Denne løsning kræver strøm i nærheden af hønsehuset. Er der ikke mulighed for dette, er det muligt at tilkøbe flere vandautomater, så man kan skifte vandautomat 2-3 gange dagligt – fra frossent vand til optøet vand.


Hvordan kommer jeg i gang med daggamle kyllinger?

Daggamle kyllinger kræver deres eget rum at gå i – med varmelampe. Hvis du har en høne, der bliver skruk, og du vil sætte en kylling ind under hende, skal du være opmærksom på, at kylling og høne skal gå for sig selv, indtil kyllingen er stor nok til at sige fra over for de andre høns. Du kan læse mere af pasning af daggamle kyllinger her.


Vand og foder

Høns drikker ca. 200 ml vand dagligt, dvs. at der går ca. 1 liter vand til 5 høns dagligt. Se vores forskellige vandautomater her.
Hønsene bør have adgang til frisk vand, så vandtruget skal gerne vaskes et par gange om ugen – gerne med lidt klorin i vaskevandet til at desinficere.

Høns spiser ca 140 gram foder daglig, som gerne må fordeles over mange produkter. Det bedste resultat (hvis man har æglægning for øje), er at bruge en god æglægningspille som basisfoder med alle de essentielle aminosyrer, proteiner, mineraler og vitaminer. På den måde sikrer du bedst, at hønsene lægger mange – og gode – æg.

Udover basisfoder kan du give hønsene korn, evt. knust majs (det farver blommen flot). Dog skal man være varsom med at give for meget korn, da det er rigt på stivelse.

Får hønsene for meget stivelse, kan de mangle proteiner i deres kost. Typiske tegn på proteinmangel er stor variation i, hvor mange æg man får dagligt, små æg og fjerpilleri. Man kan dagligt variere med 20-40 gram korn dagligt, alt efter hvilken type pille man fodrer med.

Ved fodertruget skal beregnes ca. 4 cm pr. dyr placeret i hønens ryghøjde.


Høns elsker husholdningsaffald

En af de helt store fordele ved høns er – udover at de lægger æg – at de spiser stort set alt, hvad man tilbyder dem. Det betyder ikke, at de ikke skal have en god basis foderblanding, men det betyder, at køkkenaffaldet bliver genbrugt frem for at blive smidt ud.

Det giver mindre madspild (læs mere om Stop Spild af Mad), og så er det sundt for både hønsene og dem, der spiser deres æg.
Læs mere om de 7 fordele ved at have høns på Samvirkes hjemmeside.


Hvordan beskæftiger jeg mine høns?

For at undgå, at hønsene keder sig, kan du sætte hele halmbundter ind i huset og hænge en eller flere ting op i en snor – evt. en tom plastbeholder, som kan adsprede hønsene. Derudover kan der laves et skrabeareal med tørt grus eller sand.


Får mine høns kalk nok til at lave æg?

For at sikre, at hønsene får kalk nok, er det nødvendigt at give ekstra skaller. Det er vigtigt at give skaller fra starten for at styrke knoglerne samt den begyndende æglægningscyklus.

Når hønsene har lagt æg i 4-5 mdr., stiger behovet for skaller, fordi æggene bliver større og skallen mere tynd. Der bør gives 2-3 g. skaller pr. dyr dagligt som ekstra tilskud.

Skallerne sættes i en lille skål i hønsehuset, da hønsene selv tager hvad de har behov for.


Hvordan undgår jeg lopper og andet utøj?

Lus, lopper og mider kan være et meget generende problem, som bør behandles. Hemexcide er meget effektivt og nemt at bruge.


Hvordan kan jeg selv mærke om mine høns stadig lægger æg?

Man vender hønen rundt, kigger bagved, der hvor ægget kommer ud (også der, de skider). Du mærker efter, der hvor “skambenene” sidder, i mellemstykket mellem kloakken og gumpen – der er to ben.

Hvis du kun kan få 1 finger imellem, lægger den ikke æg, hvis du kan få 2 ind, lægger den stadig æg, men ikke regelmæssigt. Kan du få 3 ind, lægger de æg regelmæssigt.


Mine høns er holdt med at lægge æg

Høns kan til tider holde op med at lægge æg. Nogle af grundene er at de er ved at være gamle og går i “fældning”, hvilket betyder, at de stopper midlertidigt med æglægningen. Det kan sammenlignes med overgangsalderen hos kvinder.

En periode med “fældning” kan variere fra 3 uger til 3 måneder.  Stress eller chok kan også forårsage det, da æglæggende høns er følsomme over for nye ting. De kan derfor indenfor et par dage tilbageholde deres egne æg for at blive stærkere, da det er en stor belastning for hønsene at lægge æg.

For at få dem i gang igen, er der kun et at gøre – at fodre med ekstra protein (typisk en god æglægningsfoder) og væbne sig med tålmodighed.


Hønsesygdomme

Der kan opstå flere forskellige sygdomme blandt høns. Med vores høns har vi forsøgt at sikre jer imod de mest typiske hønsesygdomme, som er Newcastle disease.

Alle vores høns har fået den lovpligtige vaccine herimod. Derudover giver vi vacciner mod to typer af forkølelse samt æggedrop.


Med alle disse råd i bagagen er i godt på vej til at blive gode hønseejere !

Hvis I følger disse simple råd, er I godt på vej til at blive dygtige hønseholdere. Husk, at vi altid er klar til at hjælpe og rådgive jer, hvis I har spørgsmål.

 

© Bangs Hønniker