Info

Høns om vinteren

Det er ikke noget problem at havde høns om vinteren. Høns kan klare meget kulde, og de har ikke noget imod, at temperaturen falder. Det du skal sørge for, er, at dine høns kan komme søge læg, ikke får træk og at de har mulighed for at holde sig tørre.

Høns er mindre aktive om vinteren, hvor de bruger meget tid på at putte sig, og på den måde holde sig varme. Når de puster fjerdragten op, er det bl.a. for at holde sig varm.
Foder
Om efteråret og vinteren bliver dagene kortere, og derved har hønsene ikke lige så mange dagstimer, til at finde føde i. Høns bruger en stor del af de lyse timer, på at finde føde.

Derfor er vigtig, at de får et rigtig godt æglægningsfoder, som indeholder godt med protein, vitaminer og mineraler. Man kan med fordel give dem noget protein boost, da høns bruger meget protein, i de kolde perioder. Høns prioriteter deres protein i denne rækkefølge: 1: For at holde varmen. 2: Almindeligt vedligehold af deres fysiske form. 3: Æglægning. Som god adspredelse, anbefaler vi, at du giver dine høns ’hønseguf’, sådan at dine høns har noget, at gå og rode i og derved få lidt ekstra adspredelse.

Det kan være svært at få hønsene til at spise lidt ekstra om vinteren, hvor de har brug for lidt mere. Men her er der mulighed for, at give Poultry Spice, som tilsættes fodret og giver dem mere appetit til fodret.
Vand
Det er vigtigt, at hønsene har adgang til vand - det skal du være særlig opmærksom på i perioder med frostvejr.

Man kan købe en varmeplade, man kan sætte vandautomaten på, som kan hjælpe til med at holde vandet frostfrit. Varmepladen bliver kun lidt varm, så hønsene ikke kan komme til skade hvis vandautomaten falder af. En varmeplade kræver strøm.

Ellers kan du havde en ekstra vandautomat, og skrifte den flere gange i løbet af dagen. Brug evt. lunken vand, så det er er lidt længere tid, om at fryse til.

Tilskud

I det sene forår og sommer er der meget forskelligt i haven hønsene kan spise, og om efteråret er der forskelligt nedfaldsfrugt og bær. Men om vinteren er der ikke så meget at finde, så derfor kan det være en ide med lidt tilskud. Her kan anbefales Rooster Booster, som er et rigtig godt supplement i de kolde måneder, som ligeledes tilsættes fodret.

Æg

Det er helt naturligt at hønsene lægger færre eller ingen æg om vinteren, men du kan gøre lidt forskellige tiltag, hvis du ønsker, at hønsene skal lægge æg.

Du kan give dem ekstra lys, så de har flere timer at søge føde i. Dette kan gøres ved at sætte lys op i hønsehuset – evt. med en timer så det tænder og slukker automatisk. Sæt timeren til at tænde kl. 5.00 om morgenen og kl. 15.00-17.00 om eftermiddagen. På den måde kan man give hønsene 12-14 timers lys om dagen. Men husk at havde slukket lystet i en periode om natten, så hønsene kan få ro – og at lyset ikke må være for kraftigt. Der skal ikke være mere lys, end at du kan skimte, og læse en avis.

Som skrevet under foder, er det vigtigt, at du fodre med et rigtig godt æglægningsfoder, der indeholder alt hvad hønsene skal bruge. Evt. suppleret med ekstra protein eller smagsforstærker, så de spiser lidt mere.

Hønsehus

Det er særligt vigtig om efteråret og vinteren, at holde hønsehuset rent og tørt. Drys evt. med Hemex Dry eller Stald Ren, rundt i kanten for at forebygge utøj.

Især når det er koldt og fugtig, er det vigtig at hønsene har et tørt og tæt hønsehus, så de kan være et sted, uden at få træk.

Hønsene puster deres fjerdragt op, og kan på den måde holde varmen. Så det er ikke nødvendigt, at sætte varme i hønsehuset, hvis du lader hønsene akklimatisere sig, i takt med det bliver koldere. Høns kan sagtens klare frostgrader, når bare de kan søge læ.

Vær dog ekstra opmærksom, hvis der i en længere periode er rigtig koldt.

Forkølelse

Det sker, at høns bliver forkølet, og i de fugtige og kolde måneder, kan der være større risiko for en forkølelse. Det ses ofte som rallende vejrtrækning, nyseri, og evt. løbenæse eller puds ved øjnene.

Forkølelse kan ramme flere høns og hønsene kan være mere sløve end normalt.

Forkølelse behandling:

Der er forskellige ting man kan gøre ved forkølelse, en behandling med Urtemix og ropa vitamin. Derved bliver både immunforsvaret styrket, vitaminer og antioxidanter hjælper hønen.

Man kan også presse hvidløg og give direkte til hønsene. Hvis ikke hønsene vil spise det, kan det med fordel blandes i en let havregrød.

Hvis ikke det hjælper på forkølelsen, og det evt. bliver værre, kan hønsene have brug for antibiotika – dette skal du forhøre dig om hos dyrlægen.

Forebyggelse

Du kan anvende æblecidereddike i vandet, som forebyggelse af luftvejsinfektioner.