Info

Om bangs

Bangs blev etableret i oktober 2009, hvor vi overtog Hillstrøms Rugeri ved Ugerløse på Sjælland. Bag virksomheden står Line Bang Helmer og Jørgen Mikael Jørgensen, der har mange års erfaring med landbrug og opdræt af dyr. Vi fører et bredt sortiment inden for høns, hønsehuse, foder og udstyr.

Bangs Hønniker skifter navn til Bangs Friland

Virksomheden startede som Bangs Hønniker ApS, og havde primært fokus på salg hønniker, havehøns og hønsehuse. I dag dækker vores aktiviteter ydermere produktion af frilandshøns samt et mindre opdræt af julefjerkræ på friland – begge med stor fokus på dyrevelfærd.

Helt unikt indenfor slagtefjerkræ i Danmark, har vi på vores ejendom i 2016, etableret vores eget fjerkræslagteri få meter fra vores marker, som anvendes til opdræt af vores juleænder og julegæs. Derved højnes dyrevelfærden væsentligt, idet vores juleænder og julegås ikke udsættes for dyretransporter til slagteri.

Idet vores fokusområde nu også er udvidet til at have opdræt af fjerkræ på friland, har vi i juni 2023 valgt at skifte navn til Bangs Friland ApS.

Virksomhedsoplysninger om Bangs

Bangs Friland ApS
Tingstedvej 38
DK-4350 Ugerløse

Tel. 59179292
Mail: bangs@bangs.dk

CVR. 34585458
CHR.nr. 5327

Bank: Sparekassen Sjælland
Reg.nr 0520  Konto.nr. 573201

Bangs Mobile Fjerkræslagteri ApS
Tingstedvej 38
DK-4350 Ugerløse

Tel. 59179292
Mail: bangs@bangs.dk

CVR. 37236330
CHR.nr. 69692

Aut.nr. 6089
ØKO-nr. 1105504

Bank: Sparekassen Sjælland
Reg.nr 0520  Konto.nr. 595287

Økologi

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

Bangs Mobile Fjerkræslagteri søger om økologisk arealtilskud for 2020.