Info

Høns om vinteren

Høns går naturligt ned i æglægning under efteråret og vinteren. Lyset er en vigtigt parameter, når man tænker på høns og æglægning. På disse årstider begynder dagene at blive kortere, og hønsene får mindre lys. For at opretholde æglægningen i efteråret og vinteren, kan man vælge at lyspåvirke sine høns. Du vil fortsat opleve – selvom du har lys i hønsehuset, at dine høns vil søge på pind en times tid før solnedgang – dette er et naturligt instinkt hos høns. Dog vil lyset have en tydelig indvirkning på æglægningen i denne periode af året.

Høns har behov for 12-14 timers lys i døgnet – inklusiv dagslys. Vælger du at lyspåvirke din høns, er det vigtigt, at lyset ikke er kraftigere i hønsehuset, end at du lige kan skimte, at læse en avis. For kraftigt lys vil stresse dine høns – og derved kan de stoppe æglægningen. Lys i hønsehuset kan styres af en timer. Sæt timeren til at tænde lyset i tidsrummet 4.00-8.00 om morgenen, og lad dine høns gå i seng som vanligt uden lys i hønsehuset. Alternativt kan du tænde lyset kl. 6.00 og sætte den til at slukke kl. 19.00 – derved har du lys i hønsehuset, når du kommer hjem, og ikke kommer til at forstyre dem, når du henter dine æg ind, eller nyder din daglige hyggestund i hønsehuset.

Du kan sagtens holde høns i et u-isoleret hønsehus om vinteren. Når du holder høns om vinteren, er det vigtigt, at de har adgang til tøet vand. Det kan du sikre på flere måder. Det nemmeste – hvis du har adgang til strøm i hønsehuset, er, at anskaffe sig en varmeplade til at sætte under vandbeholderen.
Har du ikke adgang til strøm i hønsehuset, må vandet skiftes efter behov. Køb en ekstra vandbeholder, så du nemt kan gå til og fra hønsehuset med tøet vand, og tage den frosne vandbeholder med ind.

At høns har adgang til tøet vand er en meget vigtig parameter for dine høns trivsel. Desto mere vand dine høns kan drikke – des mere kan de æde. Det er oftest mængden af vand, som afgør, hvor meget hønsefoder dine høns kan indtage.

I vinterperioden kan det det være godt, at supplerer hønsefoderet med knækket majs. Majs har et højt energiindhold, og giver derved ekstra brændstof i den kolde tid. Sidegevinsten ved at supplerer hønsefoderet med majs, er, at du får en dejlig gul / orange blomme :o) Husk, at hente dine æg ind så tidligt som muligt på dagen – så du undgår at dine æg frostspringer.

Endelig – husk på at høns ikke tåler træk – kulden er ikke noget problem – men træk giver syge høns.