Læs her nogle simple råd om at sætte nye høns ind i din hønseflok

Det er aldrig helt uden problemer at blande høns fra forskellige hold, man kan dog mindske generne ved at følge nogle simple råd.

Hvis muligheden er der, er det mest optimalt at sætte lige så mange nye høns ind, som man har i den nuværende flok. Hvis ikke dette er muligt grundet plads, skal man være opmærksom på hønsenes alder, så man mindsker chancen for “mobberi”. Høns kan udmærket skelne de nye fra de gamle høns.

Når man kommer hjem med sine nye høns, er det bedst at lukke de gamle ud i gården og lade de nye falde lidt til ro i hønsehuset for sig selv, så de kan finde sig til rette og begynde at tage lugt efter de nye omgivelser. Man kan også fremme integrationen ved at smøre alle hønsene med enten hjortetakolie, presset hvidløg eller et pift af en deodorant.

Når de gamle høns kommer ind i hønsehuset og der er helt ro, kan man blande de nye og gamle på pinden, så de har hele natten til at vænne sig til hinanden. Denne rutine gentages nogle aftener i træk. Herefter finder hønsene normalt ud af det med hinanden, men der kan i visse tilfælde godt gå op til 14 dage, inden der helt er faldet ro på.

Jørgen Bang / 30. januar 2015