Har du høns som ikke er kommet i gang med æglægningen, eller er stoppet op med at lægge æg,
så læs mere her:

Nu er det sommertid, og dine høns har måske rig adgang til græs i haven. Derved ændres der i forholdet mellem protein- og stivelsesindtaget hos dine høns – og det kan i nogle tilfælde være målbart på æglægningen hos dine høns, da det er proteindelen i fodret, som fremmer æglægning – ikke stivelsesdelen.

Mine høns lægger ikke æg

Mine høns lægger ikke æg

Derfor anbefaler vi, at hvis dine høns har adgang til græs, at du stopper op med at supplere æglægningsfodret med korn og majs, og at de har en æglægningsfoder i god kvalitet frit tilgængeligt. Med en god æglægningsfoder menes en fuldfoder med et indhold af protein på mellem 19-25%.

Er dine høns stoppet op med at lægge æg, er løsningen, at du også stopper op med at give dem grønt fra husholdningen og haven, brød, majs, korn osv. Her skal du i en periode slå over på en æglægningsfoder i god kvalitet suppleret med skaller – intet andet – og begrænse indtaget af græs så vidt muligt. Når æglægningen igen kommer i gang, skal du fortsætte til æggene er stabile i størrelsen, og de lægger æg kontinuerligt. Når de har gjort det i en periode på 8-14 dage, kan du igen begynde at ‘forkæle’ dine høns.

Rigtig god sommer

Jørgen Bang
29. juni 2015