Fjerkræslagteri på Sjælland

Efter mange overvejelser, har vi valgt at starte et fjerkræslagteri på Sjælland. Vi har igennem en årrække, kunne se behovet og efterspørgslen for et fjerkræslagteri være tiltagende på Sjælland. Vi har valgt at lave slagteriet, sådan at alt slagt foregår på vores ejendom.

En forudsætning for at vi kan tilbyde slagt af dit fjerkræ er, at du er primær producent og har tildelt et CHR-nr., som skal oplyses ved booking af slagt.

Vores fjerkræslagteri åbner dørene for øget salg i gårdbutikken

Har du allerede en gårdbutik – eller går med en drøm om, at starte op med produktion af fjerkræ til den kvalitets- og dyrevelfærdsbevidste forbruger, får du til efteråret muligheden for at gå hele vejen – at markedsføre dit fjerkræ som 100% dansk produceret og slagtet i Danmark. Oveni kan du gøre forbrugeren bevidst om, at fjerkræet har haft mindst mulig transport til slagteri – herunder meget kortvarig stresspåvirkning, idet fjerkræet har haft kortvarig transport til vores slagteri på Vestsjælland.

 • Gå forrest i kampen for øget dyrevelfærd i danske fjerkræbesætninger
 • 100% dansk produceret og slagtet fjerkræ
 • 100% embedsdyrlæge-kontrolleret
 • Mulighed for slagtning af økologiske fjerkræ

Råd og vejledning til opstart af fjerkræproduktion

Jeg stiller mig naturligvis til rådighed for råd og vejledning i forbindelse med etablering af dansk fjerkræproduktion. Når du starter op med en større eller mindre produktion af fjerkræ, er der nogle lovgivningsmæssige forhold, som gør sig gældende. Hvad skal du være opmærksom på – hvilke krav skal du leve op til i forhold til Fødevarestyrelsen, dokumentation osv.

Hvilke fjerkræ kan vi slagte i vores fjerkræslagteri?

På vores fjerkræslagteri kan vi tilbyde slagt af ænder og gæs. Kun tamdyr – intet vildt

Priser for slagtning

Opstartsgebyr til dækning af dyrlægekontrol, kr. 360,- ekskl. moms

Landænder: Kr. 73,00 ekskl. moms pr. dyr
Moskusænder: Kr. 93,00 ekskl. moms pr. dyr
Gæs: Kr. 93,00 ekskl. moms pr. dyr
Emballagekasser: Kr. 22,00 ekskl. moms pr. kasse. Vi pakker 4 ænder eller 2 gæs i én emballagekasse. Det er ikke muligt at fravælge dette ved booking af slagt – eller at medbringe egne emballagekasser.

Booking af slagt

Vi er nu klar til at modtage booking til slagt af fjerkræ på vores ejendom.
Send en mail til os med følgende oplysninger, og vi kontakter dig med oplysninger om dato for slagtning.

 • Hvilken type fjerkræ du ønsker slagtet (Landand / Moskusand / Mulardand / Gås)
 • Hvor mange af hver type
 • I hvilken tidsperiode du har behov for slagtning
 • CHR.nr.

Alt det praktiske i forbindelse med slagtning

 • Ved indlevering af fjerkræ til slagt, SKAL dyrene omlæsses i vores transportkasser ved slagteriet. Du kan også aftale, at låne vores kasser, og afhente dem dagen før slagt. Transportkasser kan KUN afhentes efter forudgående aftale herom.
 • Max. 5 ænder eller 2 gæs pr. transportkasse.
 • Indlevering foregår på vores ejendom på Tingstedvej 38, 4350 – aflevering af fjerkræ til slagt foregår ved indkørsel af Bakkevej, 4350 Ugerløse.
 • Indlevering til indsyn foregår senest kl. 5.30 på slagtedagen.
 • Afhentning af slagtet fjerkræ på slagtedagen fra kl. 16.30. Dit fjerkræ er pakket i emballagekasser – klar til at læsse i bilen.

Ved indlevering af fjerkræ til slagt, SKAL følgende dokumenter medbringes – udfyldt og underskrevet:

 • FVKO – Erklæring om fødevarekædeoplysninger for fjerkræ til slagtning
 • Ved slagtning af økologisk opdrættet dyr, skal Økologierklæring for levende slagtdyr ligeledes udfyldes.

Kontrolrapport

Vores fjerkræslagteri kontrolleres løbende af Fødevarestyrelsen. Se vores aktuelle kontrolrapport
findsmiley.dk

       

Info