Fjerkræslagteri på sjælland 2018-10-30T13:42:12+00:00

FJERKRÆSLAGTERI

FJERKRÆSLAGTERI

Fjerkræslagteri på Sjælland

Efter mange overvejelser, har vi valgt at starte et fjerkræslagteri på Sjælland. Vi har igennem en årrække, kunne se behovet og efterspørgslen for et fjerkræslagteri være tiltagende på Sjælland. Vi har valgt at lave slagteriet, sådan at alt slagt foregår på vores ejendom.

En forudsætning for at vi kan tilbyde slagt af dit fjerkræ er, at du er primær producent og har tildelt et CHR-nr., som skal oplyses ved booking af slagt.

Vi har ledige slagtetider til ænder og gæs:
Uge 45: 8/11
Uge 46: 16/11
Uge 49: 4/12-7/12
Uge 50: 10-11/12, 13-14/12

Slagteriet er fuldt booket uge 51 op til jul. 

Vores fjerkræslagteri åbner dørene for øget salg i gårdbutikken

Har du allerede en gårdbutik – eller går med en drøm om, at starte op med produktion af fjerkræ til den kvalitets- og dyrevelfærdsbevidste forbruger, får du til efteråret muligheden for at gå hele vejen – at markedsføre dit fjerkræ som 100% dansk produceret og slagtet i Danmark. Oveni kan du gøre forbrugeren bevidst om, at fjerkræet har haft mindst mulig transport til slagteri – herunder meget kortvarig stresspåvirkning, idet fjerkræet har haft kortvarig transport til vores slagteri på Vestsjælland.

 • Gå forrest i kampen for øget dyrevelfærd i danske fjerkræbesætninger
 • 100% dansk produceret og slagtet fjerkræ
 • 100% embedsdyrlæge-kontrolleret
 • Mulighed for slagtning af økologiske fjerkræ

Råd og vejledning til opstart af fjerkræproduktion

Jeg stiller mig naturligvis til rådighed for råd og vejledning i forbindelse med etablering af dansk fjerkræproduktion. Når du starter op med en større eller mindre produktion af fjerkræ, er der nogle lovgivningsmæssige forhold, som gør sig gældende. Hvad skal du være opmærksom på – hvilke krav skal du leve op til i forhold til Fødevarestyrelsen, dokumentation osv.

Hvilke fjerkræ kan vi slagte i vores fjerkræslagteri?

På vores fjerkræslagteri kan vi tilbyde slagt af kyllinger, ænder og gæs. Kun tamdyr – intet vildt

Priser for slagtning

Opstartsgebyr til dækning af dyrlægekontrol, kr. 300,- ekskl. moms

Kyllinger: Kr. 28,- ekskl. moms pr. dyr
Landænder: Kr. 60,- ekskl. moms pr. dyr
Moskusænder: Kr. 80,- ekskl. moms pr. dyr
Gæs: Kr. 80,- ekskl. moms pr. dyr

Ved slagtning af kyllinger kommer et tillæg for indsendelse af sokkeprøver, halskinprøver m.m. Prisen er endnu ikke fastlagt.

Booking af slagt

Vi er nu klar til at modtage booking til slagt af fjerkræ på vores ejendom. Vi har ledige slagtetider i uge 41, 42, 45, 46, 48 og 49.
Send en mail til os med følgende oplysninger, og vi kontakter dig med oplysninger om dato for slagtning.

 • Hvilken type fjerkræ du ønsker slagtet
 • Hvor mange af hver type
 • I hvilken tidsperiode du har behov for slagtning
 • CHR-nr.
Book tid til slagt

Alt det praktiske i forbindelse med slagtning

 • Ved indlevering af fjerkræ til slagt, SKAL dyrene afleveres til slagteriet i transportkasser beregnet til fjerkræ.
 • Indlevering foregår på vores ejendom på Tingstedvej 38, 4350 – aflevering af fjerkræ til slagt foregår ved indkørsel af Bakkevej, 4350 Ugerløse.
 • Indlevering til indsyn foregår typisk kl. 6.00 om morgenen.
 • Afhentning efter aftale på indleveringsdagen

Ved indlevering af fjerkræ til slagt, SKAL følgende dokumenter medbringes – udfyldt og underskrevet:

Dokumenterne SKAL ligeledes sendes udfyldt til os via mail: bangs@bangs.dk senest 3 dage før slagtning.

Nedenfor kan du downloade dokumenterne, ved at klikke på dokumenterne

Erklæring om fødevarekædeoplysninger
Økologierklæring for levende slagtedyr

Du kan leje transportkasser til fjerkræ af os

Har du ikke transportkasser beregnet til fjerkræ, kan du leje dem af os. Det koster kr. 300,- inkl. moms i depositum, som betales ved afhentning,  og kr. 10,- pr. kasse i leje. Ved afregning af slagt, modregnes depositum. Du kan have 5 ænder eller 2 gæs i en transportkasse.

KONTAKT OS


Hvad er svaret?
+ 24 = 29

Projektet er støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.