FJERKRÆSLAGTERI

Fjerkræslagteri på Sjælland

Efter mange overvejelser, har vi valgt at starte af et mobilt fjerkræslagteri på Sjælland. Vi har igennem en årrække, kunne se behovet og efterspørgslen for et fjerkræslagteri være tiltagende på Sjælland. Vi har valgt at lave slagteriet som et mobilt slagteri, sådan at vi kan foretage slagt på ejendommen ved besætningsstørrelser på +300 stk. Ved slagtning af mindre fjerkræbesætninger, tilbyder vi slagt på vores naboejendom på Vestsjælland. En forudsætning for at vi kan tilbyde slagt af dit fjerkræ er, at du er primær producent og har tildelt et CHR-nr., som skal oplyses ved booking af slagt.

På nuværende tidspunkt er vores mobile slagteri sat i produktion, og vi forventer, at det mobile fjerkræslagteri er operativ fra uge 43/2017. Vi har dog allerede nu åbent for booking.

Et mobilt fjerkræslagteri åbner dørene for øget salg i gårdbutikken

Har du allerede en gårdbutik – eller går med en drøm om, at starte op med produktion af fjerkræ til den kvalitets- og dyrevelfærdsbevidste forbruger, får du til efteråret muligheden for at gå hele vejen – at markedsføre dit fjerkræ som 100% dansk produceret og slagtet i Danmark. Oveni kan du gøre forbrugeren bevidst om, at fjerkræet har haft mindst mulig transport til slagteri – herunder meget kortvarig stresspåvirkning, idet fjerkræset enten er slagtet på din ejendom eller her hos os på Vestsjælland.

  • Gå forrest i kampen for øget dyrevelfærd i danske fjerkræbesætninger
  • 100% dansk produceret og slagtet fjerkræ
  • 100% embedsdyrlæge-kontrolleret
  • Mulighed for slagtning af økologiske fjerkræ

Råd og vejledning til opstart af fjerkræproduktion

Jeg stiller mig naturligvis til rådighed for råd og vejledning i forbindelse med etablering af dansk fjerkræproduktion. Når du starter op med en større eller mindre produktion af fjerkræ, er der nogle lovgivningsmæssige forhold, som gør sig gældende. Hvad skal du være opmærksom på – hvilke krav skal du leve op til i forhold til Fødevarestyrelsen, dokumentation osv.

Hvilke fjerkræ kan vi slagte i vores fjerkræslagteri?

Med vores mobile slagteri kan vi tilbyde slagt af kyllinger, ænder og gæs. Kun tamdyr – intet vildt

Priser for slagtning

Opstart af slagteri på producentens adresse, kr. 2.000,- ekskl. moms. Gælder dog kun Sjælland, Lolland og Falster.

Kyllinger: Kr. 25,- ekskl. moms pr. dyr
Landænder: Kr. 56,-ekskl. moms pr. dyr
Moskusænder: Kr. 70,- ekskl. moms pr. dyr
Gæs: Kr. 70,- ekskl. moms pr. dyr
Kalkun: Kr. 70,- ekskl. moms pr. dyr

Ved slagtning af kyllinger kommer et tillæg for indsendelse af sokkeprøver, halskinprøver m.m. Prisen er endnu endnu ikke fastlagt.

Booking af slagt

Vores mobile fjerkræslagteri rykker ud ved slagtninger over 300 stk. fjerkræ. Ved mindre antal fjerkræ til slagt, tilbyder vi slagtning på vores ejendom på Vestsjælland. Vi vil i løbet af sensommeren, blive klar til at fastsætte slagtedatoer på vores ejendom. Send gerne allerede nu en mail til os, hvor du oplyser:

  • Hvilken type fjerkræ du ønsker slagtet
  • Hvor mange af hver type
  • I hvilken tidsperiode du har behov for slagtning
  • CHR-nr.
Book tid til slagt

KONTAKT OS

Please leave this field empty.

Projektet er støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.